konexia

Text hesla

konexia [lat.] — vplyvná známosť, vplyvné spoločenské spojenie.

Text hesla

konexia [lat.] — vplyvná známosť, vplyvné spoločenské spojenie.

Zverejnené 3. decembra 2020.

citácia

Konexia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-01-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konexia