kondominanta

Text hesla

kondominanta [lat.], subdominanta —

1. vo fytocenóze rastlinný druh, ktorý z hľadiska významu (zastúpenia, pokryvnosti, t. j. dominancie) v rastlinnom spoločenstve nasleduje za dominantným druhom (→ edifikátor); kondominantné druhy majú vysoký podiel v poraste, ale neprevládajú;

2. v zoocenóze živočíšny druh, ktorý je v nej zastúpený dvoma až piatimi percentami jedincov (→ dominancia, význam 2b).

Zverejnené 23. mája 2022.

Kondominanta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondominanta