kondičná gymnastika

Text hesla

kondičná gymnastika — druh nesúťažnej účelovej gymnastiky. Predstavuje súbor prípravných, presne zameraných a všeobecne rozvíjajúcich cvičení, ktoré prispievajú k návyku správneho držania tela, pomáhajú vytvárať a udržiavať optimálnu fyzickú kondíciu a pripravovať organizmus na športovú činnosť. Ide o intenzívne a opakované precvičovanie minimálne so strednou intenzitou, ktorá sa určuje najmä podľa pulzovej frekvencie. Telesná kondícia sa hodnotí pomocou motorických testov. Cvičebná hodina kondičnej gymnastiky sa vyznačuje nepretržitosťou cvičenia a vysokým využitím cvičebného času (minimálne 75 %). V súčasnosti sa považujú za moderné formy kondičnej gymnastiky nesúťažné cvičebné techniky, napr. aerobik, kalanetika a ďalšie rôzne formy cvičenia s hudbou.

Zverejnené 3. decembra 2020.

Kondičná gymnastika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondicna-gymnastika