kondicionovanie rádioaktívneho odpadu

Text hesla

kondicionovanie rádioaktívneho odpadu, fixácia rádioaktívneho odpadu — uzavretie rádioaktívneho odpadu do takého stabilného materiálu (sklo, betón) a obalu, z ktorého neunikne ani v priebehu tisícročí. Pred takýmto uzavretím sa rádioaktívny odpad zakoncentruje, t. j. zbaví sa nerádioaktívnych zložiek, ktoré vlastné kondicionovanie sťažujú alebo predražujú.

Zverejnené 18. marca 2022.

Kondicionovanie rádioaktívneho odpadu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondicionovanie-radioaktivneho-odpadu