kondenzačný pás

Popis ilustrácie

Kondenzačný pás za lietadlom

Text hesla

kondenzačný pás, kondenzačná stopa — pás so vzhľadom oblakov cirus alebo cirokumulus vytvárajúci sa za lietadlom alebo za raketou v hornej vrstve troposféry alebo v spodnej stratosfére najčastejšie vo výške 7 – 12 km a pri teplote -40 až -50 °C. Vzniká vo vzdialenosti 50 až 100 m za lietadlom (raketou) z vodnej pary a z kondenzačných (sadze) alebo ľadových jadier, ktoré z neho unikajú.

Zverejnené 31. marca 2022.

Kondenzačný pás [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondenzacny-pas