koncízny

Text hesla

koncízny [lat.] — úsporný v slovnom vyjadrení, poskytujúci však podstatné informácie a fakty; stručný, úsporný, hutný.

Zverejnené 17. marca 2022.

Koncízny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncizny