koncertný majster

Text hesla

koncertný majster — v symfonickom a komornom orchestri prvý huslista skupiny prvých huslí a vedúci hráč sediaci najbližšie k dirigentovi, po ktorom je druhou najdôležitejšou osobou v hudobnom telese. V prípade, že orchester nie je vedený dirigentom (menší komorný orchester, ansámbel), plní úlohu dirigenta.

Okrem povinnosti ladenia orchestra počas skúšok, pred koncertom a počas neho zabezpečuje technickú organizáciu hraných diel (úprava smykov, prstokladov), zjednocuje štýl hry a farbu zvuku skupiny prvých huslí, pomáha viesť orchester a udržiavať tempo. Spolupracuje s dirigentom pri naštudovaní a predvedení hudobného diela a spravidla je interpretom sólových pasáží hudobného diela.

Koncertným majstrom sa niekedy môže nazývať aj vedúci hráč inej hlasovej (nástrojovej) skupiny v orchestri, napr. koncertný majster violončelovej skupiny (povinnosti koncertného majstra však preberá len v rámci svojej hlasovej skupiny). V menších hudobných zoskupeniach môže úlohu koncertného majstra vykonávať prvý klarinetista alebo hobojista, v dychových orchestroch prvý trubkár. Do začiatku 19. stor. bol často koncertným majstrom čembalista, ktorý plnil aj úlohu dirigenta.

Zverejnené 19. mája 2022.

Koncertný majster [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncertny-majster