koncentrácia kapitálu

Text hesla

koncentrácia kapitálu — zvyšovanie veľkosti individuálneho kapitálu jeho akumuláciou, t. j. investovaním zisku (celého alebo jeho časti) do rozšírenia výroby alebo bankového či obchodného podnikania. Akumuláciou dochádza k premene zisku na fungujúci kapitál. Koncentrácia kapitálu vedie k rastu individuálneho kapitálu a zároveň k rastu celkového, spoločenského kapitálu. Za jednu z foriem koncentrácie kapitálu sa považuje centralizácia kapitálu, ktorá predstavuje spájanie už existujúcich kapitálov. Centralizácia nemá vplyv na výšku a rozsah celkového spoločenského kapitálu.

Zverejnené 19. mája 2022.

Koncentrácia kapitálu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncentracia-kapitalu