konanie ex officio

Text hesla

konanie ex officio, konanie z úradnej moci — práv. činnosť príslušného štátneho orgánu, orgánu verejnej moci, súdu alebo štátneho úradníka vyplývajúca zo zákonného oprávnenia. Úkony z úradnej moci sa môžu uskutočňovať iba v rámci zákonom danej právomoci. Právne predpisy stanovujú, v ktorých prípadoch na začatie a pokračovanie konania nie je potrebný úkon účastníka konania. Z úradnej moci, na základe vlastného úkonu, sa začne napr. viacero tzv. mimosporových konaní pred súdom, ako aj konania v trestných veciach a niektoré konania v správnom konaní (→ ex officio).

Zverejnené 15. júla 2022.

Konanie ex officio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konanie-ex-officio