komutatívnosť

Text hesla

komutatívnosť [lat.] — mat. vlastnosť binárnych operácií spočívajúca v tom, že vzájomná zámena prvkov vstupujúcich do operácie nemá vplyv na jej výsledok (lat. commutabilis = zameniteľný). Binárna operácia \(\circ\) na množine \(M\) je komutatívna, ak \(x\circ y = y\circ x\) pre všetky \(x, y \in M\). Vlastnosť komutatívnosti má napr. operácia sčitovania celých čísel (\(x+y = y+x\) pre každé dve celé čísla \(x\) a \(y\)).

Text hesla

komutatívnosť [lat.] — mat. vlastnosť binárnych operácií spočívajúca v tom, že vzájomná zámena prvkov vstupujúcich do operácie nemá vplyv na jej výsledok (lat. commutabilis = zameniteľný). Binárna operácia \(\circ\) na množine \(M\) je komutatívna, ak \(x\circ y = y\circ x\) pre všetky \(x, y \in M\). Vlastnosť komutatívnosti má napr. operácia sčitovania celých čísel (\(x+y = y+x\) pre každé dve celé čísla \(x\) a \(y\)).

Zverejnené 14. novembra 2021.

citácia

Komutatívnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komutativnost