komunálny

Text hesla

komunálny [lat.] — obecný, mestský, patriaci do právomoci nižšej správnej jednotky (obce, mesta), napr. komunálne voľby — voľby do miestnych samosprávnych jednotiek (miestne voľby); komunálny odpad — odpad z domácností vznikajúci na území obce.

Zverejnené 9. februára 2022.

Komunálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komunalny