Komsomolec

Text hesla

Komsomolec, rus. ostrov Komsomolec — ostrov v severoázijskej časti Ruska, najsevernejší ostrov súostrovia Severná zem, rozkladajúci sa medzi Karským morom a Morom Laptevovcov, administratívne predstavuje súčasť Krasnojarského kraja; rozloha 9 600 km2 (3. najväčší ostrov súostrovia), je trvalo neobývaný (navštevovaný iba účastníkmi arktických a glaciologických expedícií). Je zároveň najsevernejším ostrovom Ázie a jeho severný mys – Arktický mys – je najsevernejšie položeným miestom Ázie (95°15‘ východnej zemepisnej dĺžky a 81°13‘ severnej zemepisnej šírky).

Komsomolec je skalnatý ostrov budovaný najmä horninami morských sedimentov. Má málo členité pobrežie, západné pobrežie je členitejšie ako východné, na juhozápadnom pobreží je viacero fjordov. Maximálna výška územia je 781 m n. m. Ostrov má drsné a studené podnebie, priemerná ročná teplota je -16 °C, priemerná teplota v najchladnejšom mesiaci februári je -27 °C až -29 °C, v júli 0,9 – 1,9 °C. Približne 65 % rozlohy ostrova je zaľadnenej, takmer celú zaľadnenú časť pokrýva Ľadovec akadémie vied (rus. Lednik akademii nauk); rozloha približne 5 575 km2. V severnej, menej zaľadnenej oblasti je niekoľko krátkych riek.

Ostrov má skromnú vegetáciu, severné nezaľadnené časti ostrova pokrýva trávnatá tundra s machmi a lišajníkmi. Napriek nepriaznivým podmienkam na hniezdenie vtákov sa na ostrove vyskytujú v malých počtoch svišťúň zrkadlový (Cepphus grylle), alkovec drobný (Alle alle), čajka trojprstá (Rissa tridactyla) a čajka bledá (Larus hyperboreus); väčšie cicavce reprezentuje tuleň.

Súostrovie Severná zem bolo objavené v roku 1913 a bolo podrobne preskúmané až v období 1930 – 33 sovietskymi výskumníkmi, keď bol ostrov Komsomolec prvýkrát identifikovaný a pomenovaný. Po schválení pozastaveného návrhu z 1. decembra 2006 premenovať Severnú zem na pôvodný názov Zem cára Mikuláša II. a ostrovy súostrovia nazvať podľa mien panovníckej rodiny by mal byť Komsomolec premenovaný na Ostrov sv. Márie.

Zverejnené 21. marca 2022.

Komsomolec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komsomolec