komputerizácia

Text hesla

komputerizácia [-pju-; angl.] — vybavovanie inštitúcií, pracovísk počítačmi (komputermi), zavádzanie počítačov.

Zverejnené 17. marca 2022.

Komputerizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komputerizacia