kompresná sadzba

Text hesla

kompresná sadzba — typografická riadková sadzba, pri ktorej nie je medzi riadkami viditeľná medzera, teda nasledujúci riadok tesne prilieha k predchádzajúcemu. Kompresná sadzba je horšie čitateľná. Sadzba s oddelenými riadkami sa označuje ako prekladaná.

Zverejnené 30. marca 2022.

Kompresná sadzba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompresna-sadzba