kompozitum polí

Text hesla

kompozitum polí — najmenšie pole obsahujúce dve alebo viaceré polia. Ak \(K_1\) a \(K_2\) sú polia obsiahnuté v nejakom poli \(K\) ako podpolia, kompozitom polí \(K_1\) a \(K_2\), označovaným symbolom \(K_1K_2\), je najmenšie podpole v \(K\) obsahujúce polia \(K_1\) a \(K_2\).

Text hesla

kompozitum polí — najmenšie pole obsahujúce dve alebo viaceré polia. Ak \(K_1\) a \(K_2\) sú polia obsiahnuté v nejakom poli \(K\) ako podpolia, kompozitom polí \(K_1\) a \(K_2\), označovaným symbolom \(K_1K_2\), je najmenšie podpole v \(K\) obsahujúce polia \(K_1\) a \(K_2\).

Zverejnené 14. novembra 2021.

citácia

Kompozitum polí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompozitum-poli