komplexnosť

Text hesla

komplexnosť [lat.] — vlastnosť celistvého, úplného; aj miera zložitosti určitého systému, ktorá je daná počtom prvkov systému, ale aj ich rôznorodosťou, hustotou či významom vzťahov medzi nimi.

Zverejnené 22. februára 2022.

Komplexnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplexnost