komplexná funkcia

Text hesla

komplexná funkcia — vo všeobecnosti zobrazenie z ľubovoľnej množiny do množiny komplexných čísel (t. j. funkčné hodnoty komplexnej funkcie sú komplexné čísla;→ funkcia). Napr. komplexná funkcia reálnej premennej \(f(t)=f_1(t)+\mathrm{i}f_2(t)\), kde \(f_1(t)\), \(f_2(t)\) sú reálne funkcie jednej reálnej premennej, alebo komplexná funkcia komplexnej premennej, napr. \(f(z)=\cos z\), \(f(z)= e^z\) , kde \(z\) je komplexná premenná \(z = x + \mathrm{i} y\).

Text hesla

komplexná funkcia — vo všeobecnosti zobrazenie z ľubovoľnej množiny do množiny komplexných čísel (t. j. funkčné hodnoty komplexnej funkcie sú komplexné čísla;→ funkcia). Napr. komplexná funkcia reálnej premennej \(f(t)=f_1(t)+\mathrm{i}f_2(t)\), kde \(f_1(t)\), \(f_2(t)\) sú reálne funkcie jednej reálnej premennej, alebo komplexná funkcia komplexnej premennej, napr. \(f(z)=\cos z\), \(f(z)= e^z\) , kde \(z\) je komplexná premenná \(z = x + \mathrm{i} y\).

Zverejnené 14. novembra 2021.

citácia

Komplexná funkcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplexna-funkcia