kompletizácia

Text hesla

kompletizácia [lat. > fr.] — spájanie častí do celku, dopĺňanie chýbajúcich častí na jeho vytvorenie, napr. kompletizácia výrobkov, kompletizácia odevov, kompletizácia počítačov, kompletizácia výsledkov vedeckého výskumu.

Zverejnené 9. februára 2022.

Kompletizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompletizacia