komplanárne dráhy

Text hesla

komplanárne dráhy — dráhy astronomických objektov ležiace v jednej rovine, napr. dráhy častíc v prstencoch planét. Po komplanárnych dráhach sa v raných štádiách vývoja slnečnej sústavy pohybovali aj planetezimály, dôsledkom čoho je aj v súčasnosti malý rozptyl sklonu dráh planét slnečnej sústavy (menej ako sedem oblúkových stupňov).

Zverejnené 10. februára 2022.

Komplanárne dráhy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplanarne-drahy