Kompiš, Peter

Text hesla

Kompiš, Peter, 21. 5. 1886 Martin – 12. 7. 1945 Praha, pochovaný v Příbrame — slovenský spisovateľ a novinár. V rokoch 1908 – 14 pracoval ako samostatný kníhkupec v Martine, kde v rokoch 1910 – 14 redigoval Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny. Po návrate z frontu počas 1. svetovej vojny pôsobil v rokoch 1917 – 18 ako úradník Úverovej banky v Ružomberku, 1918 – 19 ako redaktor Slovenského týždenníka v Budapešti, 1919 – 32 ako vedúci redaktor slovenskej rubriky novín Venkov v Prahe.

Jeho literárna tvorba je charakteristická umeleckou nenáročnosťou a stereotypnosťou. Debutoval časopisecky v roku 1902 a knižne v roku 1908 veršovanou hrou s piesňami Vohľady ispahanského emira Mehmeta s orientálnym námetom, podobný námet spracoval aj v hre Istafa Beg alebo Nevýskaj, kým si nepreskočil (1910). Bol aj autorom zbierky poviedok Slovenské rozprávky (1918), dramatizácií slovenských ľudových rozprávok Popelvár (1923) a Pamodaj šťastia, lavička (1936), básnických zbierok Zlaté lísťa (1925) a Stroskotanec sférických letov (1927) a dobrodružných románov Lovec jaguárov (1926), Bludná púť velikého čarodeja (1929) a Zelený mlyn (1934), spoluautor memoárov Na slovenském bojišti. Vzpomínky válečných zpravodajů J. Kalvy a P. Kompiše (1920).

Zverejnené 10. februára 2022.

Kompiš, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompis-peter