kompetencia hornín

Text hesla

kompetencia hornín — odolnosť hornín proti pôsobeniu tektonického tlaku. Súvisí s tuhosťou (rigiditou) alebo s ťažnosťou (duktilitou) hornín. Kompetentné horniny majú vysoký stupeň tuhosti (vápence, kremence, magmatické horniny, väčšina kryštalických bridlíc), sú odolné proti tektonickému tlaku, ktorý pri nich nevyvoláva vznik väčších vnútorných deformácií. Inkompetentné (nekompetentné) horniny (evapority, ílovité sedimenty, fylity) sa intenzívne deformujú často za vzniku kliváže. Kompetencia hornín má zásadný vplyv na intenzitu a spôsob deformácie hornín.

Text hesla

kompetencia hornín — odolnosť hornín proti pôsobeniu tektonického tlaku. Súvisí s tuhosťou (rigiditou) alebo s ťažnosťou (duktilitou) hornín. Kompetentné horniny majú vysoký stupeň tuhosti (vápence, kremence, magmatické horniny, väčšina kryštalických bridlíc), sú odolné proti tektonickému tlaku, ktorý pri nich nevyvoláva vznik väčších vnútorných deformácií. Inkompetentné (nekompetentné) horniny (evapority, ílovité sedimenty, fylity) sa intenzívne deformujú často za vzniku kliváže. Kompetencia hornín má zásadný vplyv na intenzitu a spôsob deformácie hornín.

Zverejnené 18. novembra 2020.

citácia

Kompetencia hornín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompetencia-hornin