komorný

Text hesla

komorný [gr. > lat.] —

1. s menšími rozmermi, menšou kapacitou, menším počtom členov (napr. komorný priestor, komorný orchester); aj hudobné dielo kompozične určené pre menší počet nástrojov, hlasov (→ komorná hudba), divadelná hra pre menší počet hercov uvádzaná v malom divadelnom priestore (→ komorná hra);

2. majúci intímny, súkromný, príjemný charakter (napr. komorné prostredie, komorná atmosféra);

3. adjektívum nesprávne používané namiesto adjektíva komorský.

Text hesla

komorný [gr. > lat.] —

1. s menšími rozmermi, menšou kapacitou, menším počtom členov (napr. komorný priestor, komorný orchester); aj hudobné dielo kompozične určené pre menší počet nástrojov, hlasov (→ komorná hudba), divadelná hra pre menší počet hercov uvádzaná v malom divadelnom priestore (→ komorná hra);

2. majúci intímny, súkromný, príjemný charakter (napr. komorné prostredie, komorná atmosféra);

3. adjektívum nesprávne používané namiesto adjektíva komorský.

Zverejnené 8. januára 2021.

Komorný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komorny