komorník

Text hesla

komorník [gr. > lat.], Dascyllus — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad ostriežotvaré (Perciformes), čeľaď sapínovité. Drobné ryby žijúce v tropických moriach s koralovými útesmi. Majú vysoké, na bokoch sploštené, kontrastne sfarbené telo. Živia sa drobnými bezstavovcami a planktónom.

Patrí sem asi 30 druhov, napr. 7 – 8 cm dlhý komorník bielochvostý (Dascyllus aruanus) so širokými čierno-bielymi zvislými pásmi, ktorý sa hojne chová v morských akváriách.

Zverejnené 3. júla 2023.

Komorník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komornik-0