komôrka

Text hesla

komôrka

1. oddelená časť spaľovacieho priestoru spaľovacích motorov s deleným spaľovacím priestorom zvyčajne sa nachádzajúca v hlave valca; → komôrkový motor;

2. menšia komora (význam 1).

Text hesla

komôrka

1. oddelená časť spaľovacieho priestoru spaľovacích motorov s deleným spaľovacím priestorom zvyčajne sa nachádzajúca v hlave valca; → komôrkový motor;

2. menšia komora (význam 1).

Zverejnené 16. decembra 2020.

Komôrka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komorka