komínová brekcia

Text hesla

komínová brekcia — sopečný aglomerát, ktorý vzniká stmelením ostrohranných úlomkov rôznych sopečných, príp. aj nesopečných hornín v prívodnom kanáli sopky (sopúchu). Najčastejšie sa viaže na výbušné sopky maarového typu. Príkladom komínovej brekcie je národná prírodná pamiatka Kamenná slunce v CHKO České středohoří asi 1 km juhových. od Hnojnice (časť obce Libčeves) v Česku. Jadrá kamenných útvarov tam tvoria ílovité sedimenty, ktoré sa stali centrom chladnutia magmy, pričom magma v dôsledku zmršťovania lúčovito popraskala.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Komínová brekcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kominova-brekcia