kométa 29P/Schwassmann-Wachmann 1

Popis ilustrácie

Snímky kométy 29P/Schwassmann–Wachmann 1 s výraznou prachovou komou počas výbuchu v júni a júli 2013 získané D. Peachom pomocou CCD kamery a ďalekohľadu Celestron

Text hesla

kométa 29P/Schwassmann-Wachmann 1 — krátkoperiodická kométa s obežnou dobou 14,65 roka, nepravidelne a náhle zvyšujúca svoju jasnosť, jej intenzita svetla počas výbuchu dosahuje 100- až 2 000-násobok bežnej hodnoty. Má takmer kruhovú dráhu (excentricita 0,04), ktorá leží tesne za dráhou Jupitera, a priemer jadra 35 – 60 km, čo ju zaraďuje k najväčším známym kométam. Objavili ju 15. 11. 1927 nemeckí astronómi (Friedrich Karl) Arnold Schwassmann (*1870, †1964) a Arno Arthur Wachmann (*1902, †1990) v observatóriu v Hamburgu-Bergedorfe. Neskôr sa ukázalo, že bola objavená počas jedného zo svojich mohutných výbuchov v čase zvýšenej jasnosti. Kométa je unikátna z viacerých príčin: vybuchuje priemerne 1- až 2-krát ročne; jej normálna jasnost’ je okolo 17m v perihéliu a 19m v aféliu, pri výbuchoch dosahuje jasnost’ okolo 13m, občas aj 9m – 10m; počas zjasnení dochádza k zmenám vzhľadu komy – pozorujú sa javy charakteristické pre prachovú komu, hoci pred výbuchom a po opätovnom poklese jasnosti vykazuje charakteristiky plynnej komy. Príčiny náhlych zmien jasnosti kométy nie sú známe. Súvislosť so slnečnou aktivitou sa doteraz nepodarilo jednoznačne dokázať, hoci niektoré zvýšenia jasnosti časovo súhlasia s poruchami zemského magnetického poľa vyvolanými prúdmi častíc slnečného vetra.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Kométa 29P/Schwassmann-Wachmann 1 [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kometa-29pschwassmann-wachmann-1