kométa 28P/Neujmin 1

Text hesla

kométa 28P/Neujmin 1 — krátkoperiodická kométa z Jupiterovej rodiny komét, predstaviteľka málopočetnej skupiny komét s tzv. spiacim kometárnym jadrom (t. j. s jadrom nevykazujúcim žiadnu aktivitu). Objavil ju 3. 9. 1913 ruský astronóm Grigorij Nikolajevič Neujmin (*1886, †1946) v Simeizskej hvezdárni na polostrove Krym, a to vďaka jej mimoriadnemu priblíženiu sa k Zemi na vzdialenosť len 0,55 AU; pri absencii komy bola pôvodne považovaná za asteroid, neskôr po spozorovaní malého chvosta bola preklasifikovaná na kométu. Jej obežná doba 17,34 – 18,44 rokov sa mení v dôsledku častých značných priblížení sa k planéte Saturn, aktuálna vzdialenosť perihélia je 1,58 AU. Počas žiadneho ďalšieho priblíženia k Slnku sa neobjavil ani náznak komy – kométa nevytvára žiadnu aktivitu. Ak by nebol zaznamenaný chvost pri jej prvom návrate, bola by dodnes klasifikovaná ako asteroid. Dňa 11. 9. 2039 kométa prejde vo vzdialenosti len 0,79 AU od Zeme, čo bude druhá najmenšia vzdialenosť od jej objavu.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Kométa 28P/Neujmin 1 [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kometa-28pneujmin-1