komes

Text hesla

komes [gr.] — zariadenie na presné meranie pravouhlých súradníc astronomických objektov (asteroidov, komét a pod.). Pravouhlé súradnice skúmaného objektu merané na fotografickej platni alebo na filme pomocou mikroskopu s mikrometrickou skrutkou sa naväzujú na pravouhlé súradnice okolitých hviezd so známymi uhlovými súradnicami; meranie sa môže realizovať s presnosťou až na tisícinu milimetra. Presné rovníkové (ekvatoreálne) súradnice neznámeho objektu sa získavajú metódou dependencií naviazaním na presné pravouhlé súradnice známych objektov.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Komes [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komes