komercia

Text hesla

komercia [lat.] — obchodná činnosť, obchodovanie; aj činnosť alebo dielo jednostranne zamerané na zisk, napr. umelecké dielo vytvorené s cieľom dosiahnuť zisk (zamerané na obchodnú stránku na úkor umeleckej).

Zverejnené 28. októbra 2018.

Komercia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komercia