kombinovaná maľba

Text hesla

kombinovaná maľba, angl. combine painting — umelecká technika (aj označenie umeleckého diela vytvoreného touto technikou), pri ktorej sa na plochu obrazu (maľby) naliepajú či inak pripevňujú plastické objekty, čím vznikne hybrid maľby a sochy (→ asambláž, → koláž). Termín používal na označenie svojich diel R. Rauschenberg, ktorý do svojich malieb vlepoval banálne, každodenne používané predmety.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Kombinovaná maľba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kombinovana-malba