komárňanský kotrmeliak

Text hesla

komárňanský kotrmeliak — plemeno holubov (→ letúny) vyšľachtené v Komárne (odtiaľ názov) z holubov, ktoré pochádzali z Orientu a na územie Slovenska sa dostali pravdepodobne v období tureckých vpádov. Majú malé, okolo 24 cm dlhé telo (spolu s chvostom pokračujúcim v línii chrbta), veľkú, mierne pretiahnutú hlavu so širokým polvencovitým chocholíkom ukončeným na obidvoch stranách ružicami, veľké výrazné oči, silný klinovitý, 9 – 12 mm dlhý svetloružový zobák, malé hladké nadnozdrie, krátky široký krk, priliehavé krídla s letkami čiastočne vyvýšenými nad úrovňou chrbta a krátke neoperené nohy s červenými behákmi. Vyskytujú sa vo viacerých farebných a kresbových rázoch: jednofarebné (biele, žlté, červené, modré, čierne, plavé, strieborné), pásavé (modré čiernopásavé, plavé hnedopásavé, strieborné sivopásavé), jarabé (žlté, červené, modré, tmavé), bielohroté (všetky predchádzajúce rázy okrem bielych), sedlaté (žlté, červené, modré, čierne, strieborné, hnedé, plavé a i.), fŕkané (žlté, červené, modré, čierne – svetlé s bielym základom a farebnou kresbou alebo tmavé s farebným základom a bielou kresbou). Živý temperamentný holub, ktorého charakteristickou vlastnosťou je kŕdľový let prerušovaný kotrmelcami jedincov.

Zverejnené 30. júna 2023.

Komárňanský kotrmeliak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komarnansky-kotrmeliak