komárikovité

Text hesla

komárikovité, Dixidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad dvojkrídlovce (Diptera). Majú malé, do 5 mm dlhé štíhle telo, pomerne širokú hlavu s malými zloženými očami, bruško zložené z 8 článkov, tenké šestnásťčlánkové tykadlá, čeľusťové hmatadlá dlhšie ako cuciak, 1 pár krídel bez šupín a 3 páry štíhlych nôh; chýbajú im jednoduché očká. Larvy žijú vo vode, živia sa filtrovaním drobných čiastočiek potravy, vyhýbajú sa priamemu slnečnému svetlu. Kuklenie prebieha na kameňoch a prevísajúcej vegetácii 5 – 10 cm nad hladinou, voľné pohyblivé kukly s dlhým tenkým bruškom žijú zvyčajne na okraji vôd. Dospelé jedince necicajú krv, žijú v stojatých a pomaly tečúcich vodách.

Patrí sem približne 100 druhov vyskytujúcich sa na celom svete, napr. približne 3,5 mm dlhý európsky druh komárik škvrnitý (Dixa maculata).

Zverejnené 30. júna 2023.

Komárikovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komarikovite