kolumela

Text hesla

kolumela [lat.] — stĺpik, pilierik;

1. bot. a) centrálna časť koreňovej čiapočky s pozdĺžne usporiadanými bunkami obsahujúcimi drobné čiastočky presýpavého škrobu; b) sterilné pletivo vnútri výtrusnice machov, pečeňoviek a slizoviek; c) radiálne usporiadané čiastočky steny výtrusu alebo peľového zrnka podobné malým stĺpikom;

2. zool. kostný alebo chrupkovitý útvar v dutine stredného ucha obojživelníkov, plazov a vtákov zodpovedný za prenos zvuku, pri cicavcoch strmienok (stapes) slimáka kostného labyrintu vo vnútornom uchu.

Zverejnené 30. júna 2023.

Kolumela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolumela