kolok

Text hesla

kolok, Zingel — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad ostriežotvaré (Perciformes), čeľaď ostriežovité. Malé až stredne veľké sladkovodné ryby žijúce v prudko tečúcich vodách Európy. Majú štíhle vretenovité hnedožlté, farebne s dnom dobre splývajúce telo, zhora sploštenú trojuholníkovitú hlavu s veľmi pohyblivými očami, ktoré dokážu otáčať do strán, malé spodné ústa, dve výrazne oddelené chrbtové plutvy, pomerne veľkú análnu plutvu a pod sebou umiestnené brušné a prsné plutvy; plynový mechúr im chýba alebo je zakrpatený. Živia sa vodnými bezstavovcami, prípadne menšími rybami.

Patria sem 4 druhy, na Slovensku sa vyskytujú kolok veľký (Zingel zingel) s 15 – 20 (niekedy až 50) cm dlhým zavalitejším telom a s krátkym, z bokov splošteným chvostovým steblom a 12 – 16 (zriedkavo 22) cm dlhý kolok vretenovitý (Zingel streber) s nápadne dlhým, tenkým a valcovitým chvostovým steblom.

Zverejnené 19. júna 2023.

Kolok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolok