kolibríkovité

Popis ilustrácie

Kolibríkovité

Text hesla

kolibríkovité, Trochilidae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad dážďovníkotvaré (Apodiformes). Malé, zvyčajne nápadne sfarbené vtáky vyskytujúce sa v lesných a lesostepných oblastiach Severnej Ameriky a Južnej Ameriky. Majú štíhle telo (dĺžka 5,5 – 21,5 cm, hmotnosť 2 – 20 g), malé nohy s drobnými slabými chodidlami, ktoré nepoužívajú na chôdzu, ale len na zosadnutie, krátke silné krídla s modifikovaným usporiadaním kostí, čo im umožňuje vznášať sa na mieste, lietať do bokov i dozadu, krátky, rovno ukončený alebo dlhý vidlicovitý chvost a dlhý tenký zobák slúžiaci na získavanie nektáru z kvetov, ktorý je ich hlavnou potravou (v období rozmnožovania sa živia aj hmyzom a drobnými bezstavovcami). Sú rýchle a obratné letce, ako jediné vtáky dokážu lietať i dozadu; mávnu krídlami až deväťdesiatkrát za sekundu, preto je ich let energeticky veľmi náročný. Hniezdia na stromoch alebo v kroch v kalichovitých hniezdach z rastlinných stoniek a z pavučín s dĺžkou okolo 6 cm. Samica znáša dve biele vajcia a stará sa o ne i o mláďatá takmer výhradne sama. Vo voľnej prírode sa kolibríkovité zvyčajne dožívajú 3 – 5 rokov.

Patrí sem okolo 330 druhov, najmenším druhom je zvyčajne modro-sivý čmeľovec kubánsky (Mellisuga helenae; dĺžka 5,5 cm, hmotnosť 2 g; najmenší vták na svete) s modrosivou alebo s nápadne ohnivočervenou hlavou (dospelý samec má aj červený golier), ktorý sa vyskytuje na Kube, najväčším druhom škoricovohnedý patagónčan veľký (Patagona gigas; dĺžka 21,5 cm, hmotnosť 20 g), ktorý sa vyskytuje v Andách.

Zverejnené 13. júna 2023.

Kolibríkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolibrikovite