kolibkárik

Text hesla

kolibkárik — jednotný názov rodov Phylloscopus, Seicercus a kolibiarik z triedy vtáky (Aves), čeľaď kolibiarikovité (Phylloscopidae). Malé, prevažne zelenožlté alebo sivohnedé sťahovavé vtáky s krátkym tenkým zobákom a s krátkym chvostom žijúce v lesných oblastiach mierneho pásma Európy a Ázie; zimujú v Afrike. Hniezdia na zemi alebo nízko nad ňou, guľovité hniezda s bočným vchodom si stavajú z machu, tráv a peria. Živia sa hmyzom, ktorý chytajú v korunách stromov alebo v krovinách, prípadne vo vzduchu.

Patrí sem 77 druhov, na Slovensku sa vyskytujú štyri, napr. okolo 11 cm dlhý prevažne zelenohnedý a okrový alebo sivý kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita, aj kolibiarik čipčavý), ktorý sa ozýva monotónnym spevom čif-čaf.

Zverejnené 13. júna 2023.

Kolibkárik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolibkarik