koleopterológia

Text hesla

koleopterológia [gr.] — náuka o chrobákoch, odbor entomológie zaoberajúci sa štúdiom radu chrobáky (Coleoptera).

Zverejnené 12. júna 2023.

Koleopterológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koleopterologia