Kolenati, Friedrich Anton

Text hesla

Kolenati, Friedrich Anton, aj Kolenatý, Bedřich Anton, 12. 4. 1812 Praha – 17. 7. 1864 vrch Praděd, lokalita Ovčárna, pochovaný v obci Malá Morávka, okres Bruntál — český prírodovedec.

V roku 1836 absolvoval štúdium medicíny na Karlovej univerzite v Prahe a krátko vykonával lekársku prax. V roku 1842 odišiel do Petrohradu, kde pôsobil ako asistent zoológie v Petrohradskej akadémii vied, podnikol viacero vedeckých expedícií na Kaukaz a do Strednej Ázie. Na svojich cestách zozbieral veľké množstvo exemplárov rastlín, cicavcov, vtákov, plazov, mäkkýšov a hmyzu, zaujímal sa aj o národopis, chov domácich zvierat a pestovanie plodín, najmä však o hodvábnictvo, chov pijavice lekárskej, pestovanie viniča a o miestne lekárstvo. Po návrate do Prahy (1846) sa v roku 1848 habilitoval na Karlovej univerzite ako súkromný docent špeciálnej a medicínsko-farmakologickej zoológie, botaniky a kryštalografie. V roku 1848 založil jeden z najstarších prírodovedných spolkov Lotos. Od roku 1849 pôsobil ako profesor v Technickom učilišti (dnes Vysoké učení technické) v Brne. Zaoberal sa najmä entomológiou, napr. motýľmi (z územia Kaukazu, opísal 78 druhov denných motýľov), potočníkmi (najmä ich systematikou), chrobákmi (jeho zbierka chrobákov sa stala jedným zo základov entomologických materiálov Národného múzea v Prahe), blanokrídlovcami, dvojkrídlovcami, blchami a roztočmi, ale aj netopiermi (v Európe bol považovaný za ich najlepšieho znalca). Významne prispel k poznaniu mineralogických, zoologických a botanických pomerov Moravy a Sliezska, zaslúžil sa o výskum Jeseníkov (najmä vrchu Praděd).

Hlavné diela: Prírodovedný výskum Hrubého Jeseníka (Naturhistorische Durchforschung des Altvatergebirges, 1859), Monografia o európskych netopieroch (Monographie der europäischen Chiroptern, 1860), Entomologické zápisky z Hrubého Jeseníka (Entomologische Notizen vom Altvatergebirge, 1862), Botanické zápisky zo Sudet (Botanische Notizen aus den Sudeten, 1862).

Zverejnené 21. júna 2023.

Kolenati, Friedrich Anton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolenati-friedrich-anton