kolacionovanie

Text hesla

kolacionovanie [lat.], aj kolácia —

1. kontrola správnosti poradia a úplnosti zložiek knižného bloku pri väzbe (→ chrbtová značka);

2. overenie totožnosti odpísaného textu s originálom alebo čistopisu s konceptom.

Zverejnené 26. apríla 2023.

Kolacionovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolacionovanie