Kokosová doska

Text hesla

Kokosová doska — menšia litosférická doska v Tichom oceáne západne od Strednej Ameriky. Na juhu a juhovýchode susedí s doskou Nazca, na západe s Tichooceánskou doskou, na severe so Severoamerickou doskou a na severovýchode s Karibskou mikrodoskou.

Zverejnené v marci 2017.

Kokosová doska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokosova-doska