Kókei

Text hesla

Kókei, okolo 1151 – 1200 Nara — japonský sochár. Pôsobil v Nare v buddhistickom chráme Kófukudži (súčasne bol aj mníchom, dosiahol vysoké mníšske tituly), jeden z členov skupiny sochárov nazývanej Narskí buddhistickí sochári (Nara busši). Pravdepodobne bol žiakom narského buddhistického sochára Kóčóa (Kóčó, pôsobil v Nare okolo pol. 12. stor.). Pracoval výlučne s drevom. Vytváral sochy pre buddhistické chrámy v Nare (napr. sochy v chráme Rengeó-in, 1177 a 1194), k najvýznamnejším patria sochy v chráme Kófukudži (80. roky 12. stor.) a v chráme Tódaidži (koniec 90. rokov 12. stor.), pričom syntézou viacerých starších sochárskych štýlov (asimiloval napr. aj klasický sochársky štýl obdobia Nara) vytvoril vlastný, originálny sochársky štýl. Jeho sochy sa vyznačujú živým realizmom, zmyslom pre pohyb, silným rytmom a bohatstvom záhybov drapérie (napr. sochy 6 patriarchov buddhistickej sekty Hossó v Kófukudži, 1189). Jeho diela zohrali významnú úlohu pri formovaní štýlu japonského buddhistického sochárstva obdobia Kamakura (tzv. škola Kei, Kei-ha) a značne ovplyvnili viacerých sochárov obdobia Kamakura (o. i. napr. aj tvorbu Unkeia).

Zverejnené v marci 2017.

Kókei [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokei