kokcygodýnia

Text hesla

kokcygodýnia [gr.], coccygodynia — bolesť v oblasti kostrče prejavujúca sa najmä pri sedení. Najčastejšie vzniká po úraze sedacej oblasti (napr. pád po odsunutí stoličky, kopnutie s prípadnou zlomeninou, keď sa časť alebo celá kostrč uvoľní a ťahom svalstva posunie smerom dopredu) alebo po pôrode, najmä kliešťovom. Bolesti však môžu vzniknúť aj pri poškodení väziva v spojení s krížovou kosťou. Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy a klinického vyšetrenia (pohmatom cez konečník), spresňuje sa röntgenovou snímkou v bočnej projekcii. Liečba: konzervatívna (úprava sedenia, masáž postranných častí kostrče a susedných svalov, obstreky anestetikom), ojedinele chirurgická.

Zverejnené v marci 2017.

Kokcygodýnia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokcygodynia