kokarda

Text hesla

kokarda [fr.] — ružica zhotovená z farebných stúh (niekedy len stužka alebo štítok) vyjadrujúca zvyčajne národnú, štátnu alebo politickú príslušnosť.

Zverejnené v marci 2017.

Kokarda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokarda-0