kokarda

Text hesla

kokarda [fr.], Gaillardia, gaillardia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Jednoročné, dvojročné alebo trváce byliny pochádzajúce z prérií Severnej Ameriky. Majú chlpaté jednoduché celistvookrajové alebo zúbkaté elipsovité, kopijovité alebo perovitolaločnaté striedavé sediace alebo v prízemnej ružici usporiadané listy a červené, oranžové alebo žlté kvety usporiadané v jednotlivých úboroch s tmavopurpurovými, hnedými, červenými alebo so žltými terčmi, plod nažka.

Patrí sem okolo 30 druhov, napr. trváca, do 60 cm vysoká kokarda ostitá (Gaillardia aristata) s celistvookrajovými alebo so zúbkatými plytkolaločnatými kopijovitými sivastozelenými listami a so žltými úbormi s červenooranžovým terčom s priemerom do 10 cm a jednoročná, do 45 cm vysoká kokarda rozkošná (Gaillardia pulchella) s celistvookrajovými alebo so zúbkatými kopijovitými sivozelenými listami a s červenožltými alebo s červenými úbormi s purpurovým terčom s priemerom do 8 cm, ktoré sa pestujú ako okrasné rastliny.

Zverejnené v marci 2017.

Kokarda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokarda