koka

Text hesla

koka [kečujsky > špan.] —

1. zaužívané označenie kokaínovníka obyčajného (Erythroxylon coca), → kokaínovník;

2. droga z listov kokaínovníka (obyčajného) s anestetickým a stimulačným účinkom, ktorá obsahuje alkaloid kokaín.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 13. decembra 2017.

Koka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koka