kója

Text hesla

kója [lat. > nem.] — vyhradené, oddelené miesto v uzavretom priestore, kabína, box;

1. zabudované lôžko pre posádku lode;

2. oddelenie výstavnej siene, na jednej strane otvorené do vonkajšieho priestoru, stánok.

Zverejnené v marci 2017.

Kója [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koja