Koj-Kryglan-Kala

Text hesla

Koj-Kryglan-Kala — archeologická lokalita v Uzbekistane v juhovýchodnej časti autonómnej republiky Karakalpacko v púšti Kyzylkum v blízkosti rieky Amudarja. Objavená 1938, počas archeologického výskumu realizovaného 1951 – 57 tam bolo objavené monumentálne kruhovité opevnené sídlo zo 4. stor. pred n. l. považované za jednu z najstarších pevností Chórezmu v západnej časti Strednej Ázie. Bolo vybudované z hlinených tehál a pozostávalo z centrálnej, dodnes dobre zachovanej vežovitej stavby (veže) obklopenej komplexom menších stavieb (74 obytných i hospodárskych budov) a z vonkajších hradieb kruhového pôdorysu (priemer 82 m) prerušených 8 vežami a obklopených masívnou priekopou (v súčasnosti už deštruované). Centrálna veža (výška 8 – 10 m, priemer 42 m, hrúbka stien 7 m) mala dve podlažia, na prízemí boli klenuté komory, na poschodí galéria pre lukostrelcov a chrámové, ceremoniálne a pohrebné priestory. Interpretuje sa ako pevnosť a rituálne centrum so zoroastrickým chrámom a s mauzóleom chórezmských panovníkov. Vykonávali sa tam pohrebné obrady a pravdepodobne aj kultové astronomické pozorovania. V lokalite boli nájdené bohato zdobené keramické osáriá v tvare sediacich ľudských postáv, vyspelá keramika, rytóny zdobené motívmi koní a gryfov, reliéfne zdobené fľaše, antropo- i zoomorfná plastika, ako aj najstaršie písomné pamiatky Uzbekistanu (nápisy na koži). Pevnosť zároveň slúžila aj ako palác a centrálna pokladnica všetkých ostatných pevností (palácov) Chórezmu, ktorých bolo dosiaľ objavených okolo 50. Väčšina z nich bola opustená v 4. – 6. stor. n. l., ostatné zanikli v nasledujúcich storočiach za expanzie Arabov a Džingischána.

Zverejnené v marci 2017.

Koj-Kryglan-Kala [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koj-kryglan-kala