koincidenčný obvod

Text hesla

koincidenčný obvod — elektrický obvod, ktorý vyhodnocuje časovú zhodu (koincidenciu) výskytu dvoch udalostí, najčastejšie dvoch impulzov. Najjednoduchšie koincidenčné obvody sú dvojvstupové súčinové logické členy (hradlá) AND. Na výstupe hradla bude logická jednotka (vysoká napäťová úroveň) len vtedy, ak sú logické jednotky na obidvoch jeho vstupoch, čiže vysoká úroveň výstupu indikuje súčasný výskyt (koincidenciu) vysokých úrovní napätia v sledovaných bodoch elektrického obvodu pripojených na vstupy hradla. Podobne koincidenčný obvod na indikáciu koincidencie logických núl (nízkych napäťových úrovní) na obidvoch vstupoch je dvojvstupový súčtový logický člen OR. Zložitejšie koincidenčné obvody môžu indikovať aj koincidenciu hrán impulzov, prípadne iné stavy.

Zverejnené v marci 2017.

Koincidenčný obvod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koincidencny-obvod