Kohútiková, Elena

Popis ilustrácie

Elena Kohútiková

Text hesla

Kohútiková, Elena, 3. 4. 1953 Nitra — slovenská ekonómka. R. 1977 – 82 pôsobila v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom, 1982 – 90 v Ekonomickom ústave SAV, 1990 – 93 v Štátnej banke československej a 1993 – 2006 v Národnej banke Slovenska (NBS, 1994 – 2004 členka bankovej rady, 2000 – 2006 viceguvernérka zodpovedná za oblasť menovej politiky, ekonomických analýz a menových operácií centrálnej banky) v Bratislave. R. 2006 – 17 pôsobila vo Všeobecnej úverovej banke (pôvodne ako vrchná riaditeľka úseku finančných a kapitálových trhov, od 2009 zástupkyňa generálneho riaditeľa zodpovedná za kontrolné a podporné činnosti banky, najmä za riadenie rizík, financovanie, plánovanie a kontroling, platobný styk, informačné technológie, compliance a bezpečnosť). Stála pri vzniku a zavedení slovenskej koruny (1993) a zavedení eura na Slovensku (2009).

Autorka a spoluautorka stoviek článkov, prezentácií doma i v zahraničí, prednášok na univerzitách a medzinárodných konferenciách z oblasti makroekonómie a bankovníctva i z problematiky zavádzania eura v krajinách Európskej únie (jedna z najvýznamnejších slovenských expertiek v tejto oblasti). Zastupovala SR a NBS v medzinárodných inštitúciách, napr. vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku, vo Výbore európskych regulátorov cenných papierov Európskej komisie, vo Výbore pre medzinárodné vzťahy Európskej centrálnej banky a vo Výbore pre ekonomickú politiku Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), alternátka guvernéra NBS v Generálnej rade Európskej centrálnej banky a vo Svetovej banke. Predsedníčka správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločnosti (Central European Corporate Governance Association). Nositeľka viacerých ocenení, napr. Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva SR (2014).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 19. februára 2018.

Kohútiková, Elena [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohutikova-elena