Kohuth, Jozef

Popis ilustrácie

Jozef Kohuth

Text hesla

Kohuth [-hut], Jozef, 1. 3. 1828 Ústie nad Oravou, dnes zaniknutá obec, okres Tvrdošín – 16. 6. 1900 Dolný Kubín — slovenský literárny historik, bibliograf, národnokultúrny pracovník, rímskokatolícky kňaz. R. 1848 – 51 absolvoval štúdium teológie v Spišskej Kapitule, po vysvätení za kňaza (1851) kaplán v Rabči a Liskovej, od 1853 administrátor a farár v Dolnom Kubíne. R. 1868 – 71 vicearchidiakon a škôldozorca, 1872 – 92 dekan dolnooravského obvodu.

Už od 50. rokov 19. stor. písal články do časopisov Cyrill a Method a Priateľ školy a literatúry. Ako oravský regionalista orientovaný na širší vlastivedný výskum zhromaždil obsiahly faktografický (historický, kultúrny, geografický, etnografický, sociologický) materiál, v rukopise zanechal napr. genealógie oravských rodín, životopisy oravských dejateľov, ako aj Krátke dejiny Slovenska. Časť listinných materiálov k dejinám Oravy uverejnil v Slovenskom letopise (1881 – 82) a Slovenských pohľadoch (1886 – 87). Od 1882 bol stálym prispievateľom do Katolíckych novín, v ktorých publikoval rozsiahly cyklus Pomník zásluhám (1888) o významných národných a cirkevných dejateľoch a cyklus Z dejín slovenskej literatúry (1890). Významný bol jeho literárnohistorický výskum bernolákovského hnutia a literatúry, k spisbe Slovenského učeného tovarišstva zhromaždil množstvo bibliografických údajov; výsledky svojej práce publikoval v Literárnych listoch (1890 – 94) a v zborníku Tovaryšstvo (1893, 1895). Od 1858 člen Učenej spoločnosti milovníkov knižnice V. Čaploviča (založená 1839), od 1863 člen výboru Matice slovenskej.

Zverejnené v marci 2017.

Kohuth, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohuth-jozef